Daphne Design

Nabestellen

Daphne Design

Meer informatie

Daphne Design biedt verschillende nabestel mogelijkheden

Bij iedere fotoshoot zijn foto's inbegrepen zowel met als zonder logo. De hoeveelheid foto's zonder logo is afhanelijk van het gekozen pakket. Wil je meer foto's zonder logo of wil je de foto's digitaal? Kijk dan bij bonvenstaande opties naar een overzicht.

Wanneer er nog vragen zijn kunnen deze gesteld worden door te mailen naar
daphne-design@hotmail.com.

Met het oog op auteursrecht vraag ik je rekening te houden met onderstaande regels:

• Alle foto's zijn en blijven eigendom van Daphne Design
• Foto's zijn alleen voor privé gebruik tenzij anders schriftelijk overeengekomen
• Onbewerkte foto's worden niet verkocht of verstuurd
• Foto's mogen enkel online gepubliceerd worden voorzien van logo of naamsvermelding (www.daphne-design.nl)
• De foto's mogen niet voor commerciele doeleinden gebruikt worden tenzij schriftelijk anders overeengekomen
• Alle foto's gemaakt door Daphne Design kunnen gebruikt worden ter promotie, wil je dit niet geef dit dan schriftelijk aan